Privacybeleid

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij in veel gevallen nood aan uw contactgegevens en eventuele andere relevante
informatie.  Wij hechten als onderneming veel belang aan een correcte behandeling van deze gegevens en handelen conform de Europese wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna : “GDPR” of “AVG”). 

1.  Verantwoordelijken voor verwerking :

AVEZA N.V., met zetel te 8570 Anzegem, Vichtsesteenweg 56 met ondernemingsnummer 0416.675.871

2. Verantwoordelijken voor bescherming. 

Binnen ons bedrijf is elke medewerker zich bewust van het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor vragen en/of    opmerkingen kunt u ons steeds contacteren op het volgend emailadres: aveza@aveza.be.

3. Waarom vragen wij persoonsgegevens op ?

Als wij persoonsgegevens opvragen is dit steeds met een welbepaalde reden, een specifieke doelstelling. Wij gebruiken de gegevens enkel voor deze reden en niet voor andere redenen waarover u niet geïnformeerd werden/of waarvoor u uw toestemming niet gegeven hebt.                                                                                                                                                                                
1. Er bestaat een commerciële relatie als klant of we zijn in onderhandeling om een relatie aan te gaan. Wij vragen uw gegevens op om volgende                               redenen:                                                                                                                                                                           
    – Correcte uitvoering van ons contract: opvolgen van uw bestelling, levering van uw bestelling, opvolgen van een eventueel onderhoudscontract of andere            interventies, opmaak facturatie, opvolgen betaling, etc.                                                                      
    – Het onderhouden van onze commerciële relatie door u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van nieuwigheden of algemene informatie  met betrekking tot        het productengamma /diensten / faciliteiten (vb. onderhoud, eindereeksen).                                                        
    – Klantondersteuning: opvolging van eventuele klachten.                                                                                                              
    – Gerichte promoties of informatiecampagnes in verband met bestaande producten, diensten of nieuwe producten. U kunt zich steeds verzetten tegen deze        vorm van   communicatie.                                                                                                                         
   – Uitnodigingen voor opendeurdagen of beurzen. U kunt zich steeds verzetten tegen deze vorm van communicatie. 

2. Er bestaat geen contractuele relatie met u, maar u toont interesse in onze producten:                                                                                                                     – –           Indien en u een afspraak wenst te maken in onze toonzalen: voor opvolging van deze afspraak.                                                                                                           –       Indien u een vraag stelt, telefonisch of via de website: om ons toe te laten deze vraag te beantwoorden.                                              
   Versturen van nieuwsbrieven, enkel nadat u zich hiervoor zelf ingeschreven heeft. Wij voorzien steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.                               

Welke persoonsgegevens verwerken wij ?                                        

   –   Voor– en achternaam,

   –   Telefoonnummer,

   –    E-mailadres,

   –    Postadres,

   –    Leveringsadres,

Op basis van welke rechtsgrond verzamelen en gebruiken wij uw gegevens ?

1. Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst. Heel wat gegevens verzamelen en gebruiken we om de overeenkomst met u  correct uit te voeren (beheren van uw bestelling, levering, facturatie,klachtenbehandeling, etc…). Dit zijn dan ook gegevens die we nodig hebben om de overeenkomsten te kunnen uitvoeren. En waarvan de verschaffing een voorwaarde van het sluiten van de overeenkomst uitmaakt.                                                                                                       2. Expliciete toestemming dewelke steeds herroepbaar is, zoals het versturen van nieuwsbrieven, versturen van commerciële informatie andere dan deze die onder het ‘gerechtvaardigd belang’ ressorteren.                                                                                                                                                                                       

U heeft steeds het recht op: –  Inzage van, verbetering of schrappen van uw gegevens te vragen.      

                                                    – Een beperking van de verwerking te vragen.

                                                    – Bezwaar te maken tegen de verwerking.

Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u steeds het recht om de toestemming ten allen tijde in te trekken.  Indien u van oordeel bent dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kunt u uiteraard steeds contact opnemen met ons. Bovenstaande rechten kunnen uitgeoefend worden door te mailen naar: aveza@aveza.be                                                           

Hoe lang houden wij uw gegevens bij ?                                       
Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doelstelling. 

Waarborgen en beveiliging van de gegevens.                                                                                        
Aveza springt uiterst zorgzaam om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en/ofwaarvoor zij verantwoordelijk is voor de verwerking.                          Bijgevolg treft zij alle technische en organisatorische maatregelen om de bescherming te verzekeren.